Hotline
0981.467.967

Ban Bí thư: Chuẩn bị chấm dứt nhiệm kỳ có cán bộ giữ bản thân, tránh né vì sợ 'mất phiếu'

02:00

Có cán bộ tinh thần doanh nghiệp kỷ luật kém, không thực hiện phân công, vấn đề động 

Ngày 13/8, Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thơ về tiếp tục chỉnh đốn công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý và Đại hội 13.

Ngày 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Túc trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành kết luận của Ban Bí thơ về việc tiếp diễn chấn chỉnh công việc cán bộ để sẵn sàng tốt nhân lực đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng.

Theo Ban Bí thư, trong khoảng sau Đại hội 12 đến nay, Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt niềm nở, coi trọng công tác cán bộ; cấp uỷ, công ty đảng các đơn vị quản lý đã nghiêm trang thực hiện các qui định của T.Ư, nhờ đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực.

Chi tiết, việc bổ nhậm, đề bạt, nhân tố động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, chấp hành chính sách đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, nhân tố kiện, trật tự theo luật pháp; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Đương nhiên, qua nắm tình hình, quan niệm phản ánh của một vài cấp uỷ, đơn vị đảng và thực tế công việc cán bộ những nhiệm kỳ cách đây không lâu, Ban Bí thơ thấy:

Mỗi khi tới thời gian chuẩn bị hoàn thành nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý, công việc cán bộ lại xuất hiện thể hiện "tư duy nhiệm kỳ", "toàn thể", "thân quen", "lợi ích lực lượng", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nang, dễ dãi", "chạy chọt, di chuyển, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, cất nhắc, bổ nhậm, thăng cấp bậc hàm, chấp hành chính sách đối với cán bộ...

Trong khi đó, có nơi, cấp uỷ viên, Ủy viên BTV, chủ tịch cấp uỷ còn đạt yêu cầu tái cử có hiện tượng giữ bản thân mình, tránh né, ngại va chạm, không săn sóc xây đắp lực lượng cán bộ kế cận; thiếu hăng hái triển khai các mặt công tác, nhất là những việc không dễ dàng, mẫn cảm, phức tạp vì sợ "mất phiếu", tác động đến phiên bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công tác phổ biến.

Đơn lẻ có nơi chủ tịch đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động sẵn sàng người thay thế; có cán bộ tinh thần đơn vị kỷ luật kém, không chấp hành sự cắt cử, vấn đề động của cấp có thẩm quyền...

"Những hạn nhạo báng, yếu kém trên đã gây gian nan, làm cho mất phổ quát công tích của cấp có thẩm quyền và các tập đoàn tác dụng trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt", kết luận của Ban Bí thơ nêu.

Cương quyết không đề nghị nhân sự có biểu hiện chạy chọt, đi lại, tranh thủ lẫn nhau

Để chủ động phòng đề phòng, Ban Bí thơ đòi hỏi các ngành uỷ, doanh nghiệp đảng, cộng đồng lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp diễn siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thi hành nghiêm các quy nhạo báng, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; sẵn sàng thật tốt đại hội đảng bộ các ngành tiến tới Đại hội 13.

Việc quy hoạch, đề bạt, bổ dụng, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, vấn đề động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, nhân tố kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), thứ tự, cách thức, chế độ theo đúng luật pháp.

Cương quyết không đề nghị, quyết định những nhân lực không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên lý tập trung dân chủ, mất đoàn kết, "tổng thể", "ích lợi hàng ngũ"; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự cắt cử, vấn đề động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, phao phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, của nả của nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn nhạo báng, có biểu thị "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công việc, sợ bổn phận, "dĩ hoà vi quý"...

Hình như đó, Ban Bí thơ cũng yêu cầu phải vâng lệnh các nguyên lý của Đảng; đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, hợp nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng, cộng đồng chỉ đạo có thẩm quyền. đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là chủ tịch cấp uỷ, tổ chức đảng...

Đối với những việc không dễ dàng, phức hợp, nhạy cảm hoặc ở những nơi nội bộ có biểu lộ mất câu kết thì càng phải giữ vững nguyên tắc, tăng nhanh kỷ luật, kỷ cương, thi hành nghiêm quy chế nhạo, pháp luật.

Ban Bí thư giao giao Tiểu ban Bảo kê chính trị nội bộ T.Ư và tập đoàn bảo kê chính trị nội bộ các ngành bắt đầu rà soát, thẩm tra, thẩm định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; yêu cầu cụ thể hạn độ sử dụng, bố trí để cấp có thẩm quyền lưu ý, quyết định.

song song, giao Ban Tổ chức T.Ư, Uỷ ban Rà soát T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, các ban đảng ở T.Ư và các tổ chức liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo luật pháp hiện hành và kết luận này;

Kịp thời công bố Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thi hành và có giải pháp chỉnh đốn, giải quyết nghiêm minh đối với những doanh nghiệp, tư nhân vi phạm.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Xem tại: dịch vụ bất động sản

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
can ho lux riverview can ho lux star can ho opal city dự án opal boulevard