Hotline
0981.467.967

Điểm danh những đơn vị chốt quyền kiếm được cũ kĩ tức bằng tiền, bằng cũ kĩ phiếu và cổ hủ phiếu thưởng tuần này

18:00

Tuần mới từ 11/11 tới 15/11/2019 có công ty chốt danh sách cũ rích đông chấp hành chi trả cổ hủ tức bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và cổ lỗ phiếu thưởng. Trong số đó có phần lớn đơn vị được các chủ đầu tư đon đả như Tổng tổ chức kinh doanh Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng công ti Hoa Phượng đỏ hàng không Việt Nam (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Nhà đầu tư muốn kiếm được số cổ hủ tức, cũ kĩ phiếu thưởng này cần tìm cũ rích phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ti Idico – CTCP (IDC) chi  lâm thời ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời điểm trả tiền 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian thanh toán 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Xây đắp số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cổ lỗ đông phát triển 4,25 triệu cổ lỗ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ trọng 15%. Giá trị phát triển theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ rích đông tạo ra gần 28,38 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu tăng vốn nhân tố lệ lên gấp đôi. Giá phát triển 10.000 đồng/cũ rích phiếu.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO) chi tạm ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi lâm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian trả tiền 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu cơ và Phát triển TDT (TDT) chốt danh sách cũ rích đông sản xuất hơn 1,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%, tương ứng cổ lỗ đông sở hữu 100 cũ kĩ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Trị giá phát hành theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cũ rích đông tạo ra hơn 2,4 triệu cũ rích phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá sản xuất 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu. Tỷ lệ tạo ra 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi tạm bợ ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Phục vụ hàng không Taseco (AST) chi trợ thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời điểm trả tiền 8/1/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ hủ đông đơn vị lấy quan niệm cổ lỗ đông bằng văn bạn dạng về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các nhân tố khác.

Tổng tổ chức kinh doanh Lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4%. Thời gian trả tiền 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Hai Hiệp (NHC) chi tạm bợ ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm thời ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 10/1/2019.

CTCP Sạch sẽ giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày đàm phán không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cũ kĩ đông phát hành khoảng 89,93 triệu cũ kĩ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Giá trị phát triển theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Nguồn vốn sản xuất lấy từ LNST chưa phân chia phù hợp nhất lũy kế tới ngày 31/12/2018 của công ty.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm lúc trước. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Dù vậy với số tiền sản xuất cổ hủ phiếu trả cũ kĩ tức lên đến gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã sử dụng cả nguồn lợi nhuận tích lũy trả cũ rích tức cho cũ rích đông.

Tính tới 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Ngoài ra công ti còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày đàm phán không hưởng quyền để Tổng công ty Cảng hàng không vn (ACV) chốt danh sách cũ kĩ đông chấp hành chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cổ hủ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận về 900 đồng. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Tương tự với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cũ rích đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng thu nhập, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lãi giải quyết được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân chia đến 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Bên cạnh công ti còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu tư sản xuất và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cũ rích phần.

CTCP Vũ trang điện (THI) chi lâm thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Đầu cơ xây đắp 3-2 (C32) chi trợ thì ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây đắp Mỹ Xuân (GMX) chi trả cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/12/2019.

CTCP Công nghiệp Tiên Phong (ITD) chi trả cổ lỗ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

CTCP Công nghệ tin tức, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (PAI) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 2%. Thời điểm trả tiền 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: bat dong san

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
can ho lux riverview can ho lux star can ho opal city dự án opal boulevard